top of page

Boşanma davam devam ederken yeni bir ilişkim olabilir mi?


·      Boşanma davasını açtım ama daha sonuçlanmadı. Yeni bir ilişkim olursa boşanma davamı etkiler mi?

·      Boşanma davası çiftler arasındaki sadakat yükümlülüğünü ortadan kaldırır mı?
Hayır, olamaz.


Halk arasında bilinenin aksine boşanma davası açmakla beraber çiftler boşanmış sayılmaz ve sadakat yükümlülüğü devam eder.

 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin o dönem gazetelere manşet olan kararını öne sürerek boşanma davası sonrasında çiftlerin farklı ilişkileri olabileceği ve bu durumun boşanma davasını etkilemeyeceği sonucuna varılması hukuken garabettir.


İlgili karar ve karar metni üzerinden anlatalım:


Haberlere konu olan karar:


Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2014/20330 E., 2015/9692 K. Sayılı 11/05/2015 Tarihli kararı:


“Davalının dava tarihinden itibaren üç ayrı erkek ile çok sayıda telefon görüşmesinin olmasının boşanma davasının sonucuna etkili olmadığı kararı verilmiştir. Bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. Bu dava sonucunda dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere, kanunu gerektirici sebeplere özellikle dava tarihinden sonra gerçekleşen olayların eldeki dosyada dikkate alınamayacağının tabii bulunması ile yerinde olmayan temyiz itirazının REDDİNE, yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın ONANMASINA karar vermiştir.”


Kararda ne anlatılıyor?


Yargıtay ilgili kararında aslında şunu anlatmıştır:


“Boşanma davasının açıldıktan sonra aynı davaya yeni deliller sunarak ya da ıslah suretiyle davaya müdahale edilemeyecektir. Boşanma davasına konu edilebilecek yeni vakıaların ayrı ve yeni bir davaya konu yapılması ve görülmeye devam eden dava ile birleştirilmesi gerekecektir.”


Sonuç olarak:


“Boşanma davası açtım artık serbestim. Yeni bir ilişkim ya da ilişkilerim olabilir.” diyemezsiniz.


Boşanma davanız sonuçlanmadığı sürece boşanma davası açtığınız eşinizle aranızdaki sadakat yükümlülüğü devam eder. Çiftlerden birinin dava sonuçlanmadan ilişki yaşaması halinde bu durum mevcut boşanma davasına konu edilemez ama yeni bir dava açılarak mevcut dava ile birleştirilir.


-Av. Elif Nur Çalışan5 görüntüleme

Comments


bottom of page