top of page

Boşanma Sürecinde Beni Neler Bekliyor?Hukuki Ara Dönem Danışmanlığı (Hazırlık)

 

Günümüzde birçok kişi önleyici hukuki danışmanlık hizmetinden yararlanmamaktadır. Uyuşmazlıklara mahkemeler nezdinde çözüm aranmaktadır. Bu durum ise ek masrafların ve öngörülemeyen sorunların ortaya çıkması ile çözümün uzun bir zamana yayılmasına yol açmaktadır. Hukuki ara dönem danışmanlığı ile kişiler, sorunlarıyla ilgili doğru bilgilere ve alternatif çözümlere en etkili ve ucuz yolla ulaşabilmektedir. Kısacası, aile hukukuna dair bir uyuşmazlığa ilişkin Mahkemeden tarafınıza gönderilen tebligatı aldıktan sonra hukuki hizmet almaya başlamaktansa, bu sorunun ortaya çıkmasını baştan engellemek için tarafımızdan bir hukuki ara dönem danışmanlığı alarak potansiyel riskleri öngörmek, alternatif çözüm yolları üretmek ve buna göre yol haritası belirlemek sizin için çok daha doğru bir adım olacaktır.

 

Davanın Açılması

 

Boşanma davasında haklılığınız kadar, iddialarınızın ve buna ilişkin delillerinizin doğru şekilde sunulması da davanın sonucunu belirleyici bir unsurdur. Boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda tarafların mutabık kaldığı, anlaşmaya vardığı, bu şekildeki iradelerin protokole yansıdığı, kısa sürede sonuçlanan bir boşanma türü olan Anlaşmalı boşanma davasında, boşanma protokolü, boşanma davasının manifestosudur. Her ne kadar anlaşmalı boşanma davasında görünürde kazanan ya da kaybeden yok ise de protokoldeki en ufak bir hatanız hayat boyu yaşayacağınız mağduriyetlere sebebiyet verecektir. Yine benzer şekilde, çekişmeli boşanma davası açılmadan evvel ispat zorunluluğu bulunmasından kaynaklı olarak boşanma sebebin tespitinin doğru yapılması önem arz etme ve doğru tespit yapılmaması mağduriyetlere sebebiyet vermektedir.

Bunun yanı sıra, her Boşanma davası doğrudan çekişmeli boşanma davası olarak mahkemeye taşınmak zorunda değildir. Tecrübeli bir avukat, müvekkilinin kabul etmesi halinde Anlaşmalı Boşanma Davasının mümkün olup olmadığını irdeleyebilir ve müvekkilinden izin almak koşuluyla karşı taraf ile bunu müzakere edip, boşanmanın mali sonuçları konusunda pazarlık yapabilir. Bazen de çekişmeli boşanma davası açıldıktan sonra karşı taraftan gelecek teklifleri müvekkiline iletebilir, onun talimatı ve şeffaflık esaslı olarak müvekkili adına müzakere edebilir. Bu yönden, bu tür mağduriyetler yaşamamanız ve davanın açılması aşamasında karşı tarafla etkili bir müzakere ve pazarlık süreci yürütülebilmeniz adına tarafımıza başvurarak hukuki yardım almanız sizin için çok daha sağlıklı olacaktır.

 

Dilekçeler Aşaması

 

Boşanma davasında dilekçeler aşaması, dava dilekçesi ile başlar, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ile devam eder ve ikinci cevap dilekçesi ile son bulur. Olayların değerlendirmeye alınmasıyla beraber her bir iddianın ispatına yarar delillerin tespiti de çok önemlidir. Tespit edildikten sonra davanın açılması ve dilekçeler aşamasında dilekçede hangi iddiaların ne şekilde ileri sürülmesi gerektiği, boşanmanın sonuçlarına ilişkin davanın tarafının ne yönde talepleri olduğu, ileri sürülen bu iddiaların hangi araçlarla ispat edilebileceği hukuka uygun şekilde beyan edilmelidir. İddiaların ispatı için ileri sürülen delillerin hukuka uygun olması son derece önemlidir. Hukuka aykırı delillerin ileri sürülmesi halinde hem boşanma davasında ileri süren tarafın aleyhine sonuç doğurabilir hem de karşı tarafın özel hayatının gizliliğini ihlal yahut kişisel verilerin hukuka aykırı yollardan elde edilmesi sebebiyle soruşturma başlatılması gündeme gelebilir. Bu noktada hangi delillerin hukuka uygun hangilerininse hukuka aykırı delillerden olduğunun tespiti son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle, bu süreçte de hukuki yardım almak bu açıdan önem arz etmektedir.

 

Tahkikat (Yargılama) Aşaması

 

Dilekçelerin sunulması aşamasından sonra mahkemece, tarafların sunmuş olduğu delillerin incelenmesi aşamasına gelinmektedir. Gerek tanıkların dinlenmesi gerek diğer delillerin değerlendirilmesi aşamalarında özellikle usuli eksikliklerin giderilmesi de önem arz etmektedir. Bu bakımdan duruşmaların takibi de mühimdir. Bu aşamada, avukatının gerek yazılı gerekse sözlü olarak müvekkilini tam anlamıyla savunabilmesi, mahkemeyi ikna edebilmesi ve bu şekilde müvekkilini tam anlamıyla temsil etmesi gerekir.

Avukat, bu aşamada, zaten yoğun duygusal baskı ve gelecek endişesi altında bulunan müvekkilinin dava ve duruşmalarda sesi olacaktır, fikir ve duygularının tercümanı olacaktır. Zira, avukat yardımı alınması halinde taraflar gerekmedikçe bizzat davalara katılım sağlamak durumunda kalmayacak, vekil yardımı taraflara hukuki açıdan da fayda sağlayacaktır. Bununla birlikte, avukatın bu süreçteki deneyimi ve becerisinin, boşanma davasında müvekkilinin daha hızlı ve olumlu bir şekilde sonuca ulaşmasına katkı sağladığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Karar Aşaması

 

Hâkim, açılan davada delilleri inceledikten sonra tahkikat aşamasının tamamlandığı kanaatine varır ise bir sonraki celse karara çıkacağını taraflara bildirir. Hâkim açılan davada, delilleri incelemiş, mahkemeye bildirilen tanıkları dinlenmiş ve tahkikatı gerektiren bir husus olmadığını görür ise karar verecektir. Mahkeme tarafından duruşmada açıklanan karar, kısa karardır.

 

İstinaf ile Temyiz Aşaması

 

Mahkemece tüm deliller incelendikten ve boşanma ile beraberindeki talepler hakkında karar verildikten sonra gerekçeli karar yazılacaktır. Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde tarafların kararı istinaf etme hakları bulunmaktadır. Eğer ki taraflar mahkemece verilen kararın yerinde olmadığı kanaatindeyse yasal süre içerisinde kararın yeniden incelenmesi talebiyle bir dilekçe ile istinaf incelemesine başvurabileceklerdir. İstinaf aşamasından sonra yine aynı şekilde Bölge Adliye Mahkemesi’nce verilen kararı yerinde görmeyen tarafların temyiz kanun yoluna başvuru hakkı bulunmaktadır. İstinaf ve Temyiz Kanun Yollarına başvuru dilekçesinde tarafların kararı hangi hukuki sebeplerle yerinde bulmadıklarını açıkça beyan etmeleri gerekmektedir. Aksi halde, telafisi güç hukuki ve maddi kayıplar gündeme gelebilmektedir.

3 görüntüleme

Komentáře


bottom of page