top of page

Evlilik dışı çocuğum oldu. Babası çocuğu kabul etmiyor. Ne yapabilirim? Babalık davası nedir?


·      Masraflara dahil olmasını isteyebilir miyim?

·      Dava ile neleri talep edebilirim?

·      Dava açmam için herhangi bir şart var mı?

“Babalık davası açabilirsiniz.”


Bir erkek, evlilik dışı çocuğu ile arasında kendi rızasıyla soybağı ilişkisi kurmuyorsa (basitçe çocuğu kabul etmiyorsa) hukukumuz; anne ve çocuğa babalık davası açma hakkı tanımıştır. Hukukumuz bu dava ile baba ve çocuk arasındaki soybağı ilişkisini tesis ettirmeyi amaçlamıştır.


Peki anne olarak babalık davasını nasıl açarım? Şartları nelerdir?


Anne tarafından açılacak babalık davasının şartları:


·      Çocuğun annesi belli olmalıdır.

·      Çocuğun başka bir erkekle soybağı ilişkisi olmamalıdır.

·      Davanın çocuğun doğmasından itibaren 1 yıllık sürede açılmış olması gereklidir.

·      Davanın açıldığını Cumhuriyet Savcısına ve hazineye ihbar etme zorunluluğu vardır.


Ayrıca çocuğun babası ölmüşse dava mirasçılarına karşı da açılabilir.


“Davayı açtım. Babalığı nasıl ispatlarım?”


Babalık davasını açan anne, babalığı ispat etmekle yükümlüdür. Anne, davalının baba olduğunu ispat etmek için kan ve DNA testi gibi bazı tıbbi delillere dayanabilir.


Bunların yanında babalık karinesi uyarınca, anne ile davalının belli zaman aralığında cinsel ilişkiye girdiğinin ispat edilmesi halinde, davalının babalığına hükmedilebilir.


Babalık karinesi nedir? Şartları nelerdir?


Babalık karinesi: anne ile davalının belli zaman aralığında cinsel ilişkiye girmesi ve bu durumun ispat edilmesi halinde, davalının babalığına hükmedilmesidir.

Bu zaman aralığı çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün arasında anne ile erkeğin cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır.


Bu sürenin dışında olsa bile annenin gebe kaldığı dönemde ana ile babanın cinsel ilişkiye girdiği ispat edilirse davalı baba sayılabilir.


Anne, babalık davasında neler talep edebilir?


Anne açtığı babalık davası ile: doğum giderleri, doğumdan önceki altı haftalık geçim giderleri, doğumdan sonraki altı haftalık geçim giderleri, gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderleri talep edebilir.


Annenin bu kalemleri talep edebilmesi için çocuğun sağ doğması şart değildir. Çocuk ölü doğmuş olsa bile anne bu taleplerde bulunabilecektir. Sayılan bu taleplerle birlikte iştirak nafakasına da hükmedilebilir. Çünkü soybağının kurulmasının akabinde davalı baba da anne kadar müşterek çocuğun bakımı konusunda yükümlülük altına girecektir.


-Av. Elif Nur Çalışan

1 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page